Ubezpieczenia dla Firm Siedlce

Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą

Wysłanie prośby o kontakt jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym, celem uzyskania kontaktu zwrotnego

Ubezpieczenia dla firm są dedykowane dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw jak i dużych podmiotów gospodarczych.

Szeroka oferta Towarzystw ma rynku  pozwala na  kompleksowe ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa. Prowadzenie firmy to oprócz potencjalnych zysków także pewne ryzyko. Chociaż przedsiębiorca zdaje sobie z niego sprawę, to nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego. W niektórych obszarach popełnienie błędu pociąga za sobą wyjątkowo dotkliwe skutki. Dlatego warto dobrze dostosować ubezpieczenie do potrzeb i preferencji prowadzonej działalności.

Ubezpieczenia dla firm obejmują:

Ubezpieczenie mienia

Objęcie ochroną majątku firmowego. Ryzyka jakimi możemy objąć posiadane mienie to ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia  od kradzieży i wandalizmu. Ubezpieczenie chroni:  budynki i budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, wartości pieniężne, nakłady inwestycyjne, środki obrotowe, mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży, mienie osobistego użytku lub służące wykonywaniu czynności zawodowych pracowników przedsiębiorcy.

Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadanym mieniem, prowadzoną działalnością gospodarczą, wykonywanym zawodem  lub wprowadzeniem produktu do obrotu.  Oferta Towarzystw obejmuje:

  • OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia z możliwością rozszerzenia o ryzyka dodatkowe, m.in. OC za produkt, OC najemcy, OC pracodawcy itp.
  • OC dla członków zarządu i spółek kapitałowych
  • OC dla grup zawodowych- to obowiązkowe ubezpieczenia OC : dotyczy to adwokatów, radców prawnych, notariuszy, osób wykonujących świadczenia zdrowotne: lekarzy,  zakłady opieki zdrowotnej, osób prowadzących biura rachunkowe, doradców podatkowych, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, organizatorów imprez masowych, organizatorów turystyki, rzeczników patentowych, architektów i inżynierów budownictwa, detektywów, ratowników medycznych i innych.

Grupowe ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenia na życie zapewnią ochronę życia i zdrowia zarówno ubezpieczonym pracownikom, jak i współubezpieczonym – najbliższym członkom rodziny.

Ubezpieczenia transportowe

Zapewniają finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Oferta obejmuje:

  • Ubezpieczenia mienia w transporcie- Cargo
  • OC przewoźnika drogowego i spedytora

Ubezpieczenia flot

Skierowane jest do wszystkich firm posiadających minimum kilka pojazdów. Dzięki ubezpieczeniu floty, przedsiębiorstwa nie muszą ubezpieczać każdego samochodu z osobna. W ramach jednej umowy możemy ubezpieczyć zbiorczo wszystkie pojazdy – niezależnie od tego czy są to samochody osobowe, ciężarowe czy inne.

Skontaktuj się z nami

Więcej informacji pod numerem:

+48 506 660 340 

Godziny otwarcia: od 09.00 do 17.00

Napisz wiadomość e-mail: biuro@ubezpieczeniasiedlce.com

Inne opcje ubezpieczeń

Ubezpieczenie komunikacyjne ubezpieczenia Siedlce

Ubezpieczenia Komunikacyjne

Dowiedz się więcej
ubezpieczenia domów i mieszkań ubezpieczenia Siedlce

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Dowiedz się więcej
Ubezpieczenia na życie i zdrowie ubezpieczenia Siedlce

Ubezpieczenia na życie i zdrowie

Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie medyczne ubezpieczenia Siedlce

Ubezpieczenia medyczne

Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie turystyczne ubezpieczenia Siedlce

Ubezpieczenia turystyczne

Dowiedz się więcej
Ubezpieczenia rolne ubezpieczenia Siedlce

Ubezpieczenia rolne

Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie specjalistyczne ubezpieczenia Siedlce

Ubezpieczenia specjalistyczne

Dowiedz się więcej